Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Informace k říjnovým volbám


 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční n zasedací místnosti obecního úřadu, ve které mohou voliči hlasovat v pátek 20. října od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 21. října d 8.00 do 14.00 hod. Hlasovací lístky budou všem voličům doručeny do domácnosti nejpozději 3 dny před dnem konání voleb, tj. do 17. října. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a nevznikla u něj překážka  volebního práva. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR.

O voličský průkaz musí občan osobně požádat na obecním úřadě, a to až do uzavření stálého seznamu do 18. října do 16 hodin. Bližší informace týkající se voleb najdete na úřední desce, na stránkách www. mvcr.cz.

 


6. 9. 2017 Zobrazit méně

Talkshow23. 8. 2017 Zobrazit více

Stránka

DEN OBCE 25.06.2016

SekerášezahájenízahájenízahájenízahájenímažoretkymažoretkymažoretkyPetr BendePetr BendePetr BendePetr Bendeden obce 2016den obce 2016Petr BendePer BendeKofe-InKof-IKof-InKofe-Inden obce 2016den obce 2016den obce 2016den obce 2016