Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

DEN HER16. 8. 2018 Zobrazit více

Informace o postupu prací při akci "Odkanalizování obce Raduň"


Vážení občané, informujeme Vás tímto o základních postupech na největší investiční akci obce Raduň za posledních několik desítek let. 

Práce na odkanalizování se pomalu chýlí ke konci. V současné době  by měla být ulice Mírová již zaasfaltována. Z důvodu nepřevzetí obce Raduň zhotoveného díla se tyto práce přesouvají na druhou polovinu srpna. Obec reklamavala uložení obrub podél cesty, nerovnost povrchu a propadnutí kanalizačních vpustí  na ulici. Veškeré práce se soustřeďují na dokončení povrchu státních komunikací, které jsou časově limitovány. Provádějí se nové betonové desky na všech překopech, což je požadavek Správy silnic v Opavě. 

V případě pokládky asfaltového povrchu Vás bude informovat prováděcí firmy formou vhození této informace do schránky, dále budeme informovat občany na webových stránkách a hlášením místního rozhlasu. V případě dalších dotazů se zastavte na Obecním úřadě. 

Připomínáme znovu, že kanalizační přípojky na Vašem pozemku musí být převzaty  panem Hackenberkem za Vaší účasti. Postup byl již zveřejněn v minulém vydání Zpravodaje. 

Obec vyřizuje souhlas s provedením kanalizačních  přípojek za občany - vzor žádosti najdete na webových stránkách.  (správní poplatek činí Kč 250,-, který za Vás uhradí obec.

zde ke stažení

Ludmila Juráňová, starostka obce Raduň 


1. 8. 2018 Zobrazit méně

Stránka

DEN OBCE 25.06.2016

SekerášezahájenízahájenízahájenízahájenímažoretkymažoretkymažoretkyPetr BendePetr BendePetr BendePetr Bendeden obce 2016den obce 2016Petr BendePer BendeKofe-InKof-IKof-InKofe-Inden obce 2016den obce 2016den obce 2016den obce 2016