Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace o dění v obci

Typ: ostatní
-

Vážení občané,

zvažovala jsem, zda se zapojit do diskuze, která probíhá na facebooku a která je v mnohém nedůstojná a nepravdivá.

Ale beru to jako povinnost uvést věci na pravou míru.

O vybudování splaškové kanalizace obec usilovala více než 10 let. Je to akce velice náročná. Zemní práce přinášejí prach nebo bláto, ale dokončit se musí. K prováděcí firmě můžete mít spoustu výhrad a připomínek, ty máme nakonec i my. Přesto jsme rádi, že práce by měly být dokončeny do konce roku a na jaře roku příštího můžeme upravovat chodníky a veřejné plochy.

K financování akce. Na akci byl vysoutěžen rozpočet stavby a ten je přísně kontrolován jak ze strany technického dozoru, tak zástupci obce. Další kontrolu provádí administrátor akce a závěrečnou před proplacením faktury pracovníci SFŽP, kde musí být v souladu každá položka. Obec pouze schválila provést povrchovou úpravu druhé poloviny ulice Mírová, a to ve výši 5 mil. Kč. Jak by občané reagovali, kdybychom opravili pouze polovinu komunikace dle projektu? O tom se účastníci diskuse nezmínili. A ještě něco k pisateli.  Při odstranění asfaltové vrstvy na ulici Mírová bylo nalezeno dalších 6 zaasfaltovaných vpustí. Jak to měl projektant vědět? Nové se musely objednat a taky je někdo musí zaplatit. Chyby se samozřejmě  najdou v každém projektu a my je musíme řešit. Nejde však všechno řešit jen vyhrožováním a pokutami. Pokud bychom jednali pouze z pozice síly, mohlo by se stát, že by se stavba zastavila, obec by přišla o dotaci a vystavila by se případným soudním sporům.

Ale mám i pozitivní zkušenosti. Občan upozornil na problém, který jsme obratem vyřešili na místě a dokonce si celou věc pohlídal sám. Moc si toho vážím Tondo.   

Často se setkáváme s tím, že si občané zničili podvozky a podobně. Zjišťovali jsme u prodejců aut, že není možné při rychlosti  30 km  zničit podvozek. Jde o staveniště. Na fotografii je ukázka ulice Zámecká, kde je dokonce „Zákaz vjezdu“.

Ke komunikaci s občany. Každý občan se  může kdykoliv zastavit na Obecní úřad v Raduni a říct svůj návrh nebo připomínku. Dělá to pravidelně řada občanů.

V současné době na Magistrátě města Opavy, odboru výstavby, vyřizujeme postupně za občany souhlasné stanovisko k výstavbě domovních přípojek. Jen pro informaci: Povolení MMO pro občana stojí 250,-Kč, projektová dokumentace včetně vyřízení správců sítí pro povolení cca 3-4 tis. Kč. Tyto částky bude obec občanovi darovat Darovací smlouvou. U občanů, kde jsou šachtice umístěny na soukromých pozemcích z důvodu rozhodnutí SmVaK , budou vyhotoveny geometrické plány a zřízeno věcné břemeno.

Komunikace v obci skutečně vázne tím, že po obci kolují zvěsti, které nejsou pravda. Požární nádrž se zavážet nebude, bude se pouze opravovat napouštění nádrže a rozpadlá vnitřní strana komunikace zmenšením „výběžku“. V současné době je tam uložena deponie.   

Webové stránky pravidelně aktualizujeme, může se stát, že některá informace je již starší. Stránky nám spravuje firma Galileo, která se se svým programem umísťuje na předních místech soutěží. Do sestavy stránek nemůžeme zasahovat, ale každý dobrý nápad se dá použít. Učinil tak někdo z kritiků?

Obec totiž netvoří starosta nebo zastupitelé, ale její občané.  To je třeba si uvědomit, než začneme jen kritizovat. Mě osobně a mnoha dalším občanům nevadí si uklidit před domem nebo něco opravit.   

Ludmila Juráňová

starostka obce


Vytvořeno: 13. 8. 2018
Poslední aktualizace: 13. 8. 2018 00:00
Autor: Radka Bártová