Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Komunální volby 2018

Typ: ostatní
-

Komunální volby 2018

V pátek 5. a sobotu 6. října 2018 proběhnou v České republice volby do zastupitelstev obcí v Česku - komunální volby 2018. Samospráva se bude volit ve více než 6000 obcích po celé zemi, ve třetině okrsků dojde k volbám do Senátu ČR. Podívejte se, jak volby budou probíhat a kdo se jich může zúčastnit. Přečtěte si velký přehled komunálních voleb 2018.

Kdo může jít do voleb | Předvolební a volební harmonogram

Kdo může jít do voleb

1. Politické strany a politická hnutí

Podle § 20 odst. 1 zákona o volbách volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran či politických hnutí a nezávislých kandidátů.

2. Nezávislý kandidát

Takový kandidát kandiduje sám pod svým jménem, nijak se neregistruje, ale musí doručit ke kandidátní listině petici podespanou voliči podporující jeho kandidaturu. Podepsat ji mohou pouze voliči.

3. Sdružení nezávislých kandidátů

Neformální a neregistrované uskupení. Na rozdíl od politických stran a politických hnutí, které musejí podat žádost o registraci ministerstvu vnitra. Sdružení nezávislých kandidátů je obdobně jako nezávislý kandidát volební stranou jen pro volby, ve kterých kandiduje.  Sdružení musí ke kandidátní listině petici podespanou voliči podporující jeho kandidaturu podepsanou voliči. Vzor kandidátní listiny je zde ke stažení.

Ke kandidátní listině musí být také přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou a nejsou mu známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce. Rovněž že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození. Vzor prohlášení kandidáta zde ke stažení.

Předvolební a volební harmonogram

1. Před vyhlášením voleb:

 • Sepsání kandidátní listiny a petice
 • Sběr podpisů pod petici

2. Vyhlášení voleb - termín voleb

3. Po vyhlášení voleb:

 • Do 31. července do 16.00 hodin – podání kandidátní listiny registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách)

 • 31. července až 6. srpna – možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona o volbách)

 • do 13. srpna – odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1 zákona o volbách)

 • do 4. září – delegování zástupců do okrskové volební komise (§ 17 odst. 2 zákona o volbách)

 • do 3. října  14.00 – možnost kandidátů vzdát se písemně své kandidatury (§ 24 odst. 1, 3 zákona o volbách).

4. Průběh voleb

 • Volební urny se otevřou v pátek 5. října 2018 ve 14.00 a uzavřou ve 22.00.
 • V sobotu 6. října se otevřou v 8.00 a uzavřou ve 14.00.
 • Doba otevření volebních místností se může měnit dle místa.

5. Po volbách

 • Jakmile se uzavřou volební místnosti v sobotu ve 14.00, začne sčítání hlasů volebními komisemi a odesílání výsledků do Českého statistického úřadu, který bude postupně uvolňovat konečné výsledky komunálních voleb v jednotlivých obcích.
 • Na základě výsledků se v obcích sestavují noví zastupitelstva a rozpouští dosavadní včetně rad obce.
 • Pokud to nové zastupitelstvo umožní, původní starosta může vykonávat svou funkci až do doby zvolení nového.

 

 

Text s úpravami převzat ze stránek Ministerstva vnitra.


Vytvořeno: 13. 6. 2018
Poslední aktualizace: 13. 6. 2018 00:00
Autor: Radka Bártová