Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

POSTUP RŘI NAPOJENÍ NA NOVOU KANALIZACI

Typ: ostatní
POSTUP RŘI NAPOJENÍ NA NOVOU KANALIZACI  1postup a kontakty na firmy

POSTUP PRO NAPOJENÍ NA NOVOU KANALIZACI V OBCI RADUŇ

1.     Vykopat domovní přípojku

-          Pokud nemáte geometrický plán přípojky vyprojektovaný zástupcem obce, zajděte si na OÚ kde Vám bude vytisknut. Realizaci přípojky můžete zadat odborné firmě či provedete svépomoci.

-          Při výstavbě přípojky je třeba použít typizované materiály, které byly specifikovány ve všech posledních Zpravodajích obce a zároveň jsou specifikovány v projektové dokumentaci. Je nutné napojit Vaší část přípojky do vpusti, která se nachází na dně každé konkrétní šachty. Je zakázáno navrtávat vlnovec šachty!!! Pokud bude zjištěno při kontrole našim technickým dozorem (dále TD) nesprávné napojení Vaší přípojky bude stavebník plně hradit opravu obecní šachty a přípojku bude muset předělat!! Proto je důležité výkop u šachty provést do dané hloubky a napojit se na dně šachty do vpusti. Ne si ulehčit práci a hloubku výkopu tím, že se navrtáte do vlnovce šachty.

-           Po vybudování této Vaší přípojky je nutné zajistit kontrolu vybudování této přípojky TD obce a to p. Hackenbergem,tel.604 460 409. S tímto TD si dojednáte termín kontroly. TD zkontroluje a nafotí Vaší přípojku a zároveň zkonzultuje napojení celé Vaší nemovitosti na Vámi vybudovanou přípojku. Po této kontrole můžete celou přípojku zaházet.

2.     Přepojení nemovitosti

-           Dalším krokem je příprava Vaší celé nemovitosti na připojení na kanalizační přípojku. Je třeba do přípojky svést veškeré odpadní vody z Vaší nemovitosti. Celou problematiku můžete konzultovat s p. Hackenbergem. Tento TD obce bude toto přepojení kontrolovat před samotným napojením na obecní kanalizací.

3.     Vývoz žumpy

-          Před samotným napojením je třeba si nechat vyvést celý obsah žumpy odbornou firmou, která Vám vystaví o tomto vývozu doklad o likvidaci odpadních vod.

4.     Samotné napojení na kanalizaci

-          Po vývozu žumpy opět náš TD tento vývoz zkontroluje, dále zkontroluje napojení celé nemovitosti do Vámi vybudované přípojky. Pokud bude vše v pořádku, sepíše s Vámi předávací protokol a Vy se napojíte na naší kanalizaci.

5.     Sepsání smlouvy o odvádění odpadních vod

-          Po napojení sepíšete na OÚ smlouvu o odvádění odpadních vod.

==================================================

NABÍDKA VÝKOPOVÝCH PRACÍ  DOMÁCÍCH KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

Kontakty:

Peter Spratek – Raduň

Fa poskytne 20% slevu na materiál

775 635 685

----------------------------------------

Michal Rybář- Vršovice

733 655 059

michalrybar@seznam.cz

------------------------------------------

                                                                      p.Červeňák

732 524 735

-----------------------------------------

Milan Holý

723 551 774

------------------------------------

Roman Levaj

737 084 903

---------------------------------

Dalibor Seidler

724 027 127

daliborseidler@seznam.cz

---------------------------------------

Petr Gebauer - Branka u Opavy

602 742 412

-------------------------------------

Jiří Hoblík - Štáblovice

602 720 913

------------------------------------

 


Vytvořeno: 30. 1. 2019
Poslední aktualizace: 31. 1. 2019 07:26
Autor: Radka Bártová