Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

                       kostel                       kostel 2016

Kostel Nejsvětější Trojice

postavený na přelomu 16. a 17. století, byl vyvrcholením staršího vývoje církve a obce.

Majitel tehdejšího panství Pertold Tvorkovský z Kravař nechal zbořit zchátralou kapli sv. Anny a začal v roce 1598 stavět kostel. Stavbu zdržela morová epidemie, a tak byla budova dokončena až v roce 1603.

Slavnost svěcení kostela byla velkolepá a konala se dne 10. května 1603. Tehdy pan Tvorkovský dostal od tehdejšího biskupa, olomouckého kardinála Dietrichsteina,slib fary pro raduňské panství. Farnost však existovala jen krátce a v letech třicetileté války zanikla.

Nepochybný obranný nebo „pevnostní“ účel a dobový sloh – renesance, podmínil architektonický ráz, kterým je nejspíše „rozložitost“ stavby. Ta je určujícím a progresivním prvkem v době, kdy jsou kostely goticky cítěny a renesance se projevuje spíše v architektonickém detailu.

Do kostela vstupujeme předsíní pod věží. Také jednolodní prostor kostela působí rozložitě, neboť se doširoka otevírá vítězným obloukem do presbyteria, ale hlavně do bočních kaplí v příčné „křížové“ lodi. Loď kostela, stejně jako presbyterium,jsou zaklenuty žebrovou klenbou.

Interiér kostela díky novogotickým tribunám, kazatelně a oltářům, působí romanticky. O to se zasloužila rodina majitelů panství – Blücherů z Wahlstatu.

Ve 2. polovině 19. století vtiskli Blücherovi interiéru kostela novogoticko-romantický ráz.

V kostele Nejsvětější Trojice se nachází dvě krypty, které dal zřídit zakladatel Pergole Tvorkovský. V roce 1929 byl zde pohřben Lothar hrabě Blücher, majitel raduňského panství. Od té doby se do krypty již žádné ostatky neukládají.

 

U příležitosti oslav 400 let od vysvěcení kostela, přivezli naši hosté z německé Kebry jako symbol přátelství lípu, která byla společnědne 11.5.2003 vysazena v prostoru za kostelem.

 

Kostel, včetně přiléhajícího hřbitova, je majetkem Římskokatolické církve.

 

Svěcení kostela