Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Kulturní památky

Největší kulturní památkou v obci je "Státní zámek Raduň".

V roce 1979 byl předán Správě zámků Hradce nad Moravicí a Raduně. Následovaly rozsáhlé opravy zámecké budovy. V roce 1983 byly do adaptovaného zámku deponovány sbírky a demontované zařízení nedalekého státního zámku Hradce nad Moravicí.

Zámek Raduň                 zámek únor 2016              únor 2016

 

Mezi další kulturní památky patří:

Zámecký park

únor 2016únor 2016

Oranžerie - v zámeckém parku, hodnotná zahradní empírová stavby postavena v roce 1824.

Ovčín - areál zámku, empírová stavba postavena v r. 1841, značně zdevastován (poškozen).

Úřednický dům - areál parku, zařazena mezi nejohroženější kulturní památky, t. č. obecní byty.

Sýpka - nedílná součást areálu zámku z 18. století.

sýpka únor 2016

Farní kostel Nejsvětější Trojice - kvalitní jednolodní architektura z konce 16. století. Úpravy z konce 18. stol. a počátku 19. stol. V současné době probíhá oprava.

Dům čp. 50 - VOŠÁRNA - střed obce. Hodnotná barokní stavba ze 2. pol. 18. stol. ojedinělého typu na Opavsku.

vošárna únor 2016       http://vosarna.radun.cz/

 

Špýchar - ve středu obce. Zděná hospodářská dvoupatrová stavba ze 2. pol. 19. stol.