Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zřízení autobusové zastávky u křížení ulic 9. května a Sluneční, k.ú, Raduň

Jedná se o stavbu zálivu pro autobus městské dopravy, nástupiště včetně přístupových chodníků, osvětlení zastávky a nasvětlení přechodu.

Zastávka bude umístěna levostranně na silnici II/464 v úseku km 5,626 - 5,676 dle aktuálního staničení. K propojení podkladních vrstev zálivu s konstrukčními vrstvami stávající komunikace je navržen pruh široký 1,0 m v délce 40,0 m, tj. 40 m2, v místě chodníku pro osazení jednořádku pruh šířky 0,5 m v celkové délce 15,0 m. 

Stavbou zálivu a přístupových chodníků nedojde ke zúžení silnice II/464.

Ve staničení km 5,676 bude proveden protlak pro vedení zemního kabelu veřejného osvětlení kolmo na osu komunikace. Délka vedení v komunikaci činí 6,10 m.

Termín provádění stavebních rací je 26. 7. 2018 - 15. 8. 2018.

Ludmila Juráňová

autobusová zastávkanová autobusová zastávka

zde ke stažení