Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Chov včel už je nejen věda, ale i drahá záležitost.

 

V okresu Opava je18 základních organizací včelařů s počtem 751 včelařů a k 15.9.2008 s 8.912 včelstvy.Je to další pokles, proti roku 2007 o 57 včelařů a 689 včelstev. Zavinil to nejen mor včelího plodu a roztoč Varroa destruktor, ale i stárnutí včelařů. Včelaři okresu vydali za léčiva pro potírání Varroa destruktor v loňském roce 292.357.- Kč mino jiných nákladů. Tato částka by byla likvidační, nebýt pomoci Evropské unie a vlády Českého státu.

Je to těžké a složité. Ale máme prvenství úspěšnosti ve světě.Jen v jednotě boje, proti tak malému a nebezpečnému, celosvětově rozšířenému škůdci můžeme vyhrát.

Pomáhají nám i krajské úřady. Již druhý rok je pro začínající včelaře vypsána dotace – informace na ..www.vcelarstvi.cz /podpora včelařství/), nebo přímo na krajském úřadě – odbor životního prostředí a zemědělství.V minulém roce to bylo 872.000.-Kč. Věříme , že tak se podaří zastavit pád počtu včelařů a tím i včelstev.

Možná, že i Vy, nebo Váš nástupce by mohl být včelařem, včelařkou.

 

ZO ČSV o.s. Raduň, spojující obce Vršovice a Podvihov, si udržuje počet včelařů (39) i včelstev (388) i do roku 2009. Členové na své schůzi 23.11.08 zhodnotili svojí práci, doplnili svůj výbor a připravují se na svoji slavnostní schůzi k 50 výročí založení své organizace.

Tato byla založena 36 včelaři, 18. července 1959.Již v této době měli včelaři 162 včelstev a síla sounáležitostí a snahy být lepší, je vedla nesedět jen u televize, ale společenský a kulturně se stýkat, besedovat a přejímat nové zkušenosti, nejen ve včelařství. Toto nám už začíná chybět a hledáme způsob, jak se k tomu zase vrátit.

Doporučuji Vám si otevřít ...www.medeu.cza dopřát si vše co nezbytný tvor VČELIČKAnám lidem přináší. Návodu je tam opravdu hodně. A dobrou Chuť.

 

 

Alois Golka  jednatel ZO ČSV o.s. Raduň

a OV ČSV o.s. Opava

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, o.s.

okresní výbor Opava

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

RADUŃ

evid.číslo: 706 14

Jak historie vzpomíná, v Raduni se včelařilo již od vzniku založení raduňského sídla. Potřeba „sladidla zdraví prospěšného“ a vosku na svíce byla velmi důležitá a tak naši předkové využívali lesa a přírody pro svůj užitek.

 

V novodobé historii se včelaři slučovali pod Opavou a Hradcem, a teprve 18.července 1959 došlo k založení včelařské organizace v Raduni. Již na začátku 36 členů včelařilo s 162 včelstvy. Stav různě kolísal na dnešní počet – 41 včelařů s 382 včelstvy.

 

Dnešní základní organizace se potýká s vážnými nemocemi, jako je VARROÁZA, Mor včelího plodu a dalšími. Není to lehká práce, ale naše včelařství je na světové úrovni, její vědecké způsoby přebírají mnohé státy a Evropská unie si vybrala k propagaci medu český svaz včelařů. Důvod ? Ekologický med, bez rezidui (nebezpečných látek a léků). (www.medeu.cz).

 

Naše organizace slučuje včelaře Podvihova, Raduně a Vršovic. Vytvořili jsme si vhodné zázemí, vybavené třemi kompresory a vyvíječi na léčení Varroázy, zajistili jsme kvalitní vařák vosku pro likvidaci starého voští k důsledné výměně včelího díla, jako součást prevence proti včelímu moru apod. To vše by nebylo možné, bez našich sponzorů TEVA IVAX Komárov, O.Ú. Raduň, O.Ú. Vršovice, O.Ú. Podvihov, Magistrátu Opava.

I na kulturu a osvětu nezapomínáme. Pravidelné přednášky (poslední od MUDr. Jany Hajduškové), kulturní akce (bály Vršovice) a pravidelné tvůrčí zájezdy (mezinárodní výstava včelařů Praha) a další. Nezapomínáme na školní dorost s ochutnávkou medu a besedou o přírodě, pravidelnými informacemi pro veřejnost o prospěšnosti medu na zdraví a další.

 

Práce včelařů je vysoce důležitá pro naši společnost, prioritou pro nás je zdravá příroda a my naplňujeme slova genia Alberta Einsteina, který řekl : „Včela nemůže být bez květů, zahrádka bez včely, bez opýlení nejsou žádné rostliny, žádná zvířata a samozřejmě žádní lidé.“

 

Jednatel ZO ČSV,o.s. Raduň Golka Alois