Menu
Obec Raduň
ObecRaduň

sportovní areál

Výstavba zázemní sportovního areálu v Raduni

Obec Raduň již dlouhodobě usilovala o výstavbu hygienického a sociálního zázemí sportovního areálu, což má taky ve svém plánu strategického rozvoje obce od roku 2011. Bývalý nepodsklepený objekt šaten z roku 1970 byl v havarijním stavu a neopravitelný. V místnostech byla plíseň, zcela chybělo jakékoliv hygienické a sociální zázemí, teplá voda, odpady. Tato tzv. dřevená bouda hýzdila prostředí zámeckého parku v památkové zóně. Fotodokumentaci si můžete prohlédnout na webových stránkách obce.

Stavba takovéhoto rozsahu vyžadovala získání dotační podpory. Již v lednu 2015 jsme se pokoušeli získat finanční podporu od  Ministerstva školství,  mládeže a tělovýchovy. Protože ještě počátkem května jsme nevěděli  zda jsme uspěli, rozhodlo ZO nečekat a připravit  žádost o dotaci ze zdrojů Regionálního operačního programu  ve výzvě 4.1.-05 a tam jsme byli úspěšnější.

Hlavní  dřevený objekt je koncipován jako šatny s hygienickým zázemím pro sportovce, bude však využíván i jako zázemí pro společenské akce obce, které se konají ve venkovním prostředí. Sportovcům nabízí 3 šatny, hygienické zázemí, klubovnu, místnost rozhodčích a skladové prostory.

Součástí stavby je vrtaná studna s vodojemem, opocení, výustní objekt a splašková kanalizace, dešťová kanalizace včetně retenční nádrže, čistírna odpadních vod, STL plynovodní přípojka a vnitřní plynovod, přívod elektro, zpevněné plochy. Objekt je vytápěn plynovým kotlem a elektrickým přímotopem. 

Staveniště bylo předáno vítězné stavební firmě NOSTA. s.r.o Nový Jičín, která vzešla z výběrového řízení dne 18. června 2015. Za přísné kontroly stavebního dozoru byla stavba předána investorovi, kterým je Obec Raduň, ke dni 30.11.2015. Dne 17.12.2015 byla stavba úspěšně zkolaudována  odborem ŽP a následně výstavby Magistrátu města Opavy.

Tento objekt byl zrealizován nákladem přes 6 mil Kč včetně DPH za finanční podpory Regionačního operačního programu Moravskoslezsko.

Položkový rozpočet celé akce včetně Smlouvy o dílo jsou zveřejněny na profilu zadavatele nebo k nahlédnutí na Obecním úřadě v Raduni.

Cílem projektu je podpora sportu v obci a aktivní využití volného času především dětí a mládeže. Záměrem projektu je  zajištění chodu stávajícího sportovního hřiště  a využívání nejen ke sportovním a kulturním ,  především mládeže.

Objekt chceme využívat celoročně a je připravena celá řada sportovních a kulturních obcí. 

Ludmila Juráňová, starostka obce

před...po...

Rozvoj obce a územní plán

Činnosti a rozvoj nejen v naší obci jsou podmíněny dodržováním mnoha zákonů, vyhlášek a předpisů. Jako základní dokument, který řeší co, kde a jak v obci bude,  je územní plán. Již jen ze stavebního zákona plyne, že pokud obec nemá územní plán, je její rozvoj výrazně omezen, ne-li zastaven. Následně neexistence územního plánu tvoří bariéru před možností čerpat finance z různých dotačních titulů nejen EU.

Naše obec má územní plán z roku 1996 a následně je upraven několika změnami. Kdo se s tímto dokumentem setkal, tak jistě ví, že neřeší jen to, kde budou stavební pozemky pro rodinné domečky, ale komplexně a logicky se snaží navrhnou a rozdělit celou obec a určit nějakou koncepci rozvoje a vývoje ve všech oblastech.

Od roku 1996 již uběhlo mnoho let a požadavky a hlavně představy o tváři naší obce jsou jiné než tehdy. I s ohledem na stavební zákon, který obsahuje ustanovení o platnosti územních plánů schválených před rokem 2007 do konce roku 2015, je již čas se zaměřit na práce, které povedou k pořízení nového územního plánu. Pořízení takovéto dokumentace zabere nejméně 1,5 až 2 roky a to již bude rok 2015 velice blízko. I v této záležitosti platí „kdo dřív přijde, ten...“. Obcí se stejným úkolem je mnoho a odborníků, jenž se podílejí na pořizování a zpracování územních plánů je velice poskromnu.

A pokud nechceme omezit jakoukoliv činnost v naší obci, je nejvyšší čas začít pracovat. Proto se obracíme i na Vás občany, pokud  máte jakékoliv návrhy nebo náměty týkající se řešení územního plánu, prosíme, podávejte je na obecní úřad. Těmito návrhy se bude zastupitelstvo zabývat a hledat nejlepší variantu, jak Vaším požadavkům a námětům vyhovět, aby náš nový územní plán byl dlouhodobě použitelný a přijatelný bez zbytečných změn. Určitým prvním úkolem v této záležitosti je získat, od Vás občanů, písemné podklady do poloviny tohoto roku. Čím dříve tedy návrhy a podněty podáte, tím lépe.

V lednu 2013 byl předán Návrh zadání a průzkumy a rozpory pro pořízení nového Územního plánu obce Raduň na Magistrát města Opavy, odbor ÚP a hlavního architekta  k dalšímu zpracování.

Bližší informace můžete obdržet  na Obecním úřadě v Raduni.

Ludmila Juráňová, starostka obce

m2 m3m4m

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

13.7.2024 15:07

Aktuální teplota:

24.3 °C

Vlhkost:

69.6 %

Rosný bod:

18.4 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie