Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Matrika

Zřízení matričního úřadu v Raduni

Na Obecním úřadě v Raduni na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra byl dnem1.1.2010 zřízen matriční úřad pro obce Raduň a Vršovice.

Činnost matričního úřadu:

- vedení matričních knih narození, manželství a úmrtí

- vydává matriční doklady - oddací, úmrtní a rodný list (v místě matričního obvodu)

potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a doslovný výpis z matriční knihy

- přijímá žádosti snoubenců o uzavření manželství a zabezpečuje výkon

svatebních obřadů formou občanského sňatku

- vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku

- vydává vysvědčení o právní způsobilosti občana ČR k uzavření manželství

- povoluje uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu

- ve správním řízení rozhoduje o povolení změny jména a příjmení

- provádí ověřování listin a podpisů na listinách

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svatební obřady     

Místo schválené pro konání svatebních obřadů v obci Raduň je č.p. 79,

zasedací místnost obecního úřadu Raduň.

KC Raduň

(za uzavření manželství na jiném vhodném místě, nebo v jinou dobu stanovenou ZO Raduň, je stanoven poplatek 1000,- Kč)

 

Oddací dny obce Raduň pro rok 2020

Rezervaci termínů lze dohodnout telefonicky, nebo osobně na OÚ v Raduni (přehled je zveřejněn na oficiálních stránkách zámku Raduň http:https://www.zamek-radun.cz/cs/svatebni-obrady 

 Oddávající : Přemysl Schindler, starosta

                        Zuzana Čeganová, zastupitel

                        Marta Staňková, zastupitel

                               **

oddací dny pro rok 2021 termíny oddacích dnů 2021.pdf (78.13 kB)

                                     

 Informace: telefon: 553 796 124          Jana Vochočová, matrikářka

                                                                      Radka Bártová DiS., matrikářka

                   e-mail: jana.skrobankova@radun.cz

                                radka.bartova@radun.cz

Co je nutné předložit ke standartní žádosti o uzavření manželství:

·platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (ev.osobní stav)

·rodný list

·doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),

 

Popř.:

·úmrtní list zemřelého manžela,

·pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),

·jde-li o osobu nezletilou starší 16-ti let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,

·osoba, jejiž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižena duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.