Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Program a termíny jednání ZO Raduň na rok 2021

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Budou se konat v Komunitním centru Obecního úřadu v Raduni v 17.00 hodin. V případě změny termínu, hodiny nebo místa, budou členové ZO a občané včas informováni.

Jednání ZO dne 22.2. 2021

Program:

-  Kontrola usnesení

-  Návrh rozpočtu  pro rok 2021 v návaznosti na plánované akce a dotační možnosti

-  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022 až 2024

   Zpráva o inventarizaci majetku obce ke dni 31.12.2020

-  Návrh na vyřazení majetku obce ke dni 31.12.2020

-  Zpráva finančního výboru

-  Výhled hospodaření obce Raduň na rok 2022 až 2023

-  Stav zimní údržby v obci

-  Stavební akce v obci – průběh a připravenost

-  Další

-  Usnesení

 

Jednání ZO dne 26.4.2021

Program:

-  Kontrola usnesení

-  Schválení účetní závěrky obce Raduň k rozvahovému   ke dni 31.12.2020

-  Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Raduň, PO, k rozvahovému dni 31.12.2020

-  Závěrečný účet obce Raduň sestavený ke dni 31.12.2020 včetně všech příloh

-  Rozbor hospodaření ke dni 31.3.2021

-  Rozpočtová opatření

-  Vyúčtování plnění rozpočtu za rok 2020 v ZŠ Raduň, PO, schválení hospodářského   výsledku

-  Stav a průběh stavebních akcí v obci, připravenost, průběh

-  Další

-  Usnesení

 

Jednání ZO dne 21.6.2021

Program:

-  Kontrola usnesení

-  Rozpočtová opatření

-  Zpráva ředitelky ZŠ a MŠ, PO, o činnosti a hospodaření školy

-  Zpráva kontrolního výboru

-  Termíny konání svatebních obřadů

-  Stavební akce v obci, jejich zajištění a průběh

-  Další

-  Usnesení

 

Jednání ZO dne 30.8.2021

Program:

-  Kontrola usnesení 

-  Rozbor hospodaření  k 31.6.2021

-  Zpráva finančního výboru

-  Rozpočtová opatření

-  Výstavba v obci, průběh a zajištění

-  Další

-  Usnesení

 

Jednání ZO dne 25.10.2021

Program:

-  Kontrola usnesení

-  Rozbor hospodaření  k 31.9.2021

-  Plnění rozpočtu  k 30.9.2021

-  Rozpočtová opatření

-  Zpráva kontrolního výboru

-  Příprava stavebních a dotačních akcí pro rok 2022

-  Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022

-  Plán zimní údržby 2021/2022

-  Další

-  Usnesení

 

Jednání ZO dne 13.12.2021

-   Kontrola usnesení

-   Rozpočtová opatření

-   Příprava inventarizace majetku - plán inventur majetku obce v roce 2021

-   Stanovení pravidel rozpočtového  provizoria pro  začátek roku 2022 do doby schválení  

     rozpočtu na rok 2022

-   Příprava rozpočtu na rok 2022

-   Zpráva finančního výboru

-   Plán jednání ZO v roce 2022

-   Průběh stavebních akcí v obci, aktuální stav

-   Další

-   Usnesení

 

Dle jednacího řádu starosta obce před každým jednáním ZO navrhne a nechá schválit program jednání.

Program jednání ZO je vždy zveřejněn na úřední desce 7 dnů před jeho konáním.

     

                                                                                                              Přemysl Schindler

ZO schválilo dne 14.12.2020                                                                  starosta obce

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 ROK 2019

Usnesení 4.zasedání ZO 25.2.2019.pdf (144.55 kB)

Usnesení 5.zasedání ZO 29.4.2019.pdf (105.83 kB)

Usnesení 6.zasedání ZO 24.6.2019.pdf (85.75 kB)

Usnesení 7.zasedání ZO 26.8.2019.pdf (71.33 kB)

Usnesení 8.zasedání ZO 21.10.2019.pdf (77.76 kB)

Usnesení z 9.zasedání ZO 16.12.2019

 

ROK 2020

Usnesení 10. zasedání ZO 24.2.2020

Usnesení 11.zasedání ZO 27.4.2020

Usnesení 12. zasedání ZO 22.6.2020

Usnesení 13.zasedání ZO 31.8.2020

Usnesení 14.zasedání ZO 26.10.2020

Usnesení 15.zasedání ZO 14.12.2020 (252.95 kB)

 

ROK 2021

Usnesení 16 zasedání ZO 22.2.2021 (194.3 kB)

Usnesení z mimořádného 17. zasedání ZO z 12.4.2021 (58.51 kB)

Usnesení 18.zasedání ZO 26.4.2021 (192.61 kB)

Usnesení 19.zasedání ZO 21.6.2021 (230.69 kB)

Usnesení 20.zasedání ZO 30.08.2021 (130.06 kB)

Usnesení 21.zasedání ZO 25.10.2021 (225.12 kB)