Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD

VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE V RADUNI

 

Provozovatel a vlastník: Obec Raduň, Gudrichova 79, 74761 Raduň

 

 

Správce: Milan Beinhauer, Raduň, Mírová 203, tel.725 064 875

 

 

Povrch:  Umělá tráva s křemičitým pískem

 

Vstup na víceúčelové hřiště:

1.     V době provozu pro veřejnost vykonává dozor na hřišti pověřený správce.

2.     Mimo otvírací dobu je vstup na hřiště zakázán.

3.     Rezervaci tenisového kurtu je možné provést u správce hřiště Milana Beinhauera, mob. 725 064 875 , na základě rozvrhu a herního plánu. Rozvrh a herní plán bude v rámci možností umístěn na přístupovém místě v areálu hřiště.

4.     Vstup na hřiště je povolen pouze ve sportovní obuvi. Je zakázáno používat kopačky s kolíky a tretry s hřeby.

Práva a povinnosti uživatelů hřiště:

1.      Povinností každého uživatele hřiště je řídit se provozním řádem a pokyny správce.

2.     Hřiště a jeho vybavení může být používáno pouze k účelu, ke kterému je určeno. Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení celého areálu.

3.     Uživatel je povinen uhradit provozovateli hřiště škody a ztráty, které byly jeho vinou způsobeny.

4.     Z důvodu plynulosti provozu je povinen každý uživatel nahlásit neúčast na objednané hodině. Toto neplatí pro neúčast z důvodu špatného počasí. 

5.     Provozovatel zajišťuje základní a bezpečnostní podmínky pro využívání hřiště. Zjištěné závady (ztráty na vybavení), uživatel ihned nahlásí správci hřiště nebo provozovateli.

6.     Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele. Za ztráty na majetku provozovatel hřiště neodpovídá.

Zakázané činnosti v prostoru hřiště a bezprostředním okolí:

1.      Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

2.       Znečišťovat prostory pliváním a odhazováním odpadků.

3.       Vodit do areálu psy a jiná zvířata.

4.      Jízda na kole, přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek.

 V případě porušení provozního řádu a pravidel užívání hřiště má provozovatel a správce právo uživatele vykázat z prostoru hřiště. Podle okolností může být jeho chování předmětem přestupkového řízení nebo šetření Policie ČR.

Provozní doba pro veřejnost:

Po celý týden                                  od 8.00                   do 20.00 hod.

Úhrady za pronájem hřiště:

Volejbalové hřiště včetně sítě                  80,- Kč na hodinu

Tenis. hřiště všední den                    od 8.00                  do 16.00  40,-Kč/hod.

                                                       od 16.00                do 20.00  80,-Kč/hod.

Sobota, neděle a svátky                          80,-Kč na hodinu

Sezónní předplatné 1 hod. týdně                                               1200,- Kč   

Měsíční předplatné                                                                      250,-Kč

Provozní řád je zpracován jako provizorní a může se měnit.

       

                                           

 

          foto