Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

zde ke staženíDodatek č.5 Smlouvy o dílo,odkanalizovaní obce

zde ke stažení Dodatek č. 1 ke sml. o dílo na zhotovení stavby (stavební úpravy ZŠ Raduň)

zde ke stažení Dodávka školního nábytku

zde ke stažení Kupní sml. Poly spol. s.r.o.

zde ke stažení Smlouva o dílo na zhotovení stavby (stavební úpravy ZŠ Raduň)

zde ke staženízde ke stažení  Smlouva kanalizace + rozpočet

zde ke stažení Dotace kanalizace

zde ke stažení Darovací sml. Na vyhlídce

zde ke stažení Smlouva o dílo rozšíření splaškové kanalizační sítě Raduň

zde ke stažení  Dodatek č. 1 smlouvy- odkanalizování obce Raduň

zde ke stažení  Smlouva oprava střechy hasičské zbrojnice

zde ke stažení   Smlouva o dílo - DOpravoprojekt Ostrava -  visutá lávka

zde ke stažení   Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace TJ Slezan opava

zde ke stažení    Smlouva Občanské sdružení Vošárna

zde ke stažení    Smlouva TJ Raduň

zde ke stažení     Smlouva technický dozor

zde ke stažení     Smlouva o dílo na zhotovení stavby + rozpočet

zde ke stažení     Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace -

                              Vošárna 2017

zde ke stažení    Příkazní smlouva  odkanalizování technická pomoc

zde ke stažení    Smlouva na zhotovení projektové dokumentace a výkon inž. činnosti

zde ke stažení     Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí porgramové dotace - TJ Raduň 2017

2018

zde ke stažení    Smlouva o dílo

zde ke stažení    Sml. o poskynutí veř. fin. podpory - Římskokatolická farnost

 zde ke stažení   Sml. o poskytnutí veř. fin. podpory - TJ Raduň

zde ke stažení Sml. o poskytnutí indiv. dotace římsko katolická církev  2016

Programové dotace Vošárna 2018   Smlouva programové dotace 2018-Vošárna

Programové dotace fotbal 2018  Smlouva programové dotace 2018- fotbal

2019

Veřejnoprávní smlouva o postytnutí programové dotace-TJ Raduň

2020

Žádost o programovou dotaci pro rok 2020

Žádost o individuální dotaci pro rok 2020

zvony-Raduňský kostel Darovací smlouva na raduňké zvony